Naše Služby

Dodávka a instalace klimatizačních jednotek

Našim zákazníkům dodáváme a instalujeme klimatizační jednotky značky ACOND.

Údržba klimatizačních zařízení

Provádíme pravidelnou údržbu klimatizačních zařízení. Čištění jednotek, měření provozních parametrů, kontrola mechanických komponent, testování jednotek za provozu atd.

Opravy klimatizačních jednotek

Provádíme opravy klimatizačních zařízení mnoha typů a značek. V případě nerentabilnosti opravy navrhneme odpovídající náhradu zařízení.

Havarijní služba

Pro naše zákazníky s pravidelnou servisní smlouvou zajišťujeme přednostní havarijní opravy.

Revize - kontroly těsnosti chladicích okruhů

Jsme držiteli certifikátu MŽP České republiky ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami. Provádíme kontroly těsnosti chladicích okruhů, zápisy do Evidenčních knih chladicího zařízení, vylepení štítků kontroly a obsahu chladiva dle požadavků zákona.

Cenové nabídky instalací

Navrhujeme vhodné typy jednotek pro danou aplikaci, zhotovíme cenovou nabídku instalace a předáme zákazníkovi k posouzení.